Vertaalbureau
Diensten
Kennis
Tarieven
Contact
Cursus
Tsjechisch Intensief
Toetsenbord
Cultuur
Portretten
Kalender
Literatuur
Pantheon
Tsjechisch
Engels

www.tsjechisch.nl

Duben - April

Velikonoce a jarní obyčeje

Jarní obyčeje symbolizují probuzení přírody a obsahují lustrační (očistné) prvky, například oheň a vodu. Ty jsou svázány s vynášením figuríny Smrtky jako personifikací zimy. Slaměná figurína se zapálí a hodí do vody. Prastarý obyčej byl zakazován církví jako pohanský už od středověku (1366 - pražský synoda), ale udržel se až do začátku 20. století. Ještě houževnatěji se dodržovaly a dodržují velikonoční zvyky polévání vodou, které se odehrávají vždy o velikonočním pondělí. Na Slovácku uvazují děvčata chlapcům na velikonoční pomlázku stuhy a odměňují je kromě pohoštění malovanými vajíčky, kraslicemi. Jsou známé všem slovanským národům. Mnohé ornamenty na malovaných vejcích jsou prastarými znaky prosperity, ochrany života, zdraví a vyskytují se někdy také ve výšivkách a v lidovém dřevořezu. Malovaná vajíčka byla a jsou zcela ojedinělým lidovým artefaktem a také symbolem nového života.

Het uitdelen van paaseieren

Pasen en voorjaarsgewoontes

Voorjaarsgewoontes symboliseren het wakker worden van de natuur en bevatten lustratie- (schoonmaak-) elementen, bijvoorbeeld vuur en water. Die zijn met het wegdragen van de "Dood-figuur" als winterpersonificatie vastgebonden. De oeroude gewoontes waren door de kerk als heidense gewoonte al vanaf de Middeleeuwen (1366 - Praagse synode) verboden, maar het bleef tot het begin van de 20ste eeuw in stand gehouden. Nog hardnekkiger waren en nog steeds zijn de paasgewoontes, waarbij mensen met water overgegoten worden, wat altijd op de Paasmaandag gebeurt. In Slovácko strikken meisjes linten aan een Paasstok die door jongens gedragen worden en als beloning geven zij aan de jongens behalve traktatie ook beschilderde eieren, "kraslice". Deze "kraslice" zijn bekend bij alle Slavische volkeren. Een aantal ornamenten op de beschilderde eieren zijn oeroude tekens van prosperiteit, bescherming van het leven, gezondheid en komen ze soms ook in het borduurwerk en in het houtsnijwerk voor. De beschilderde eieren waren en zijn geheel unieke volksartefacten en zijn ook het symbool van het nieuwe leven.

Naamdagen in april

1Hugo 16Irena
2Erika 17Rudolf
3Richard 18Valérie
4Ivana 19Rostislav
5Miroslava 20Marcela
6Vendula 21Alexandra
7Heřman 22Evženie
8Ema 23Vojtěch
9Dušan 24Jiří
10Darja 25Marek
11Izabela 26Oto
12Julius 27Jaroslav
13Aleš 28Vlastislav
14Vincenc 29Robert
15Anastázie 30Blahoslav


www.tsjechisch.nl - Copyright ZBB Vertaalbureau - e-mail: zbb@tsjechisch.nl