Vertaalbureau
Diensten
Kennis
Tarieven
Contact
Cursus
Tsjechisch Intensief
Toetsenbord
Cultuur
Portretten
Kalender
Literatuur
Pantheon
Tsjechisch
Engels

www.tsjechisch.nl

Květen - Mei

Zelené ratolesti a máje

Dávno předtím, než mládež zapálila po vsích v Čechách a na Moravě hranice "čarodějnic" (30. dubna), přinášela do vesnice "lístečko" - zelenou, fábory ozdobenou ratolest, často ověšenou i obarvenými vaječnými skořápkami. Ještě v noci čarodějnic postavila vysoké zelené ozdobné máje a zatančila skupinové tance. Zelený stromeček nesla i králka při obchůzek královniček na Hané. Obyčej královniček je znám z celé Evropy. Patří k takzvaným "rusadelným či letničným" svátkům a je spojen s překrásným zpěvním projevem. Zelená větev, stromek, je residuum z antických mýtů o významu a moci zelené či zlaté ratolesti. "Větvička činí člověka pánem nad smrtí"; umožnila Aeneovi vstup do podsvětí i návrat na zem. Je symbolem života a míru. Lid už dávno zapomněl výklady starověké mytologie a vytvořil lidové tradice, které uzrály v poetické obřady vítání léta. Vznikl nový mýtus jako složka lidové moudrosti.

Vrouwen in klederdracht

Groene takjes en "máje" [versierde boompjes op een hoge paal]

Lang voordat de jeugd in de Tsjechische en Moravische dorpen de "heksen" in brand had gestoken, brachten zij een "blaadje" - een groene, met linten versierd takje, vaak behangen met gekleurde eierschalen naar het dorp. Nog in de heksennacht heeft de jeugd hoge groene versierde "máje" opgetuigd en hebben zij groepsdansen gedanst. Een groen boompje heeft ook het koninginnetje in de ronde van de koninginnetjes in Haná gedragen. De gewoonte van koninginnetjes is over heel Europa bekend. Het hoort bij de zgn. "Rusalia- of Pinksterfeesten" en is verbonden met de prachtige zang. Een groene tak, een boompje is een residu uit de Antieke mythen over de betekenis en macht van het groene of gouden takje. "Het takje maakt van de mens een heerser boven de dood"; heeft Aeneo de ingang tot de onderwereld en weer zijn terugkomst mogelijk gemaakt. Het is een symbool van leven en vrede. Het volk is de uitleg van de mythologie al lang vergeten en heeft volksgewoontes gemaakt, die in poëtische ceremonie van het verwelkomen van de zomer zijn gerijpt. Er ontstond een nieuwe mythe als een onderdeel van de volkswijsheid. .

Naamdagen in mei

1Dag van arbeid 16Přemysl
2Zikmund 17Aneta
3Alexej 18Nataša
4Květoslav 19Ivo
5Klaudie 20Zbyšek
6Radoslav 21Monika
7Stanislav 22Emil
8Bevrijdingsdag 23Vladimír
9Ctibor 24Jana
10Blažena 25Viola
11Svatava 26Filip
12Pankrác 27Valdemar
13Servác 28Vilém
14Bonifác 29Maxmilián
15Žofie 30Ferdinand
31Kamila


www.tsjechisch.nl - Copyright ZBB Vertaalbureau - e-mail: zbb@tsjechisch.nl